Phòng

Check-in / 14:00 -
Check-out / Đến 11:00

* Vui lòng thông báo ngay cho chỗ ở này nếu bạn mong đợi đến nơi sau 23:00. Nếu tài sản không được thông báo, và bạn không đến nơi trước 23:00. đặt phòng của bạn có thể được coi như là một không hiển thị.

* Thuế nhà ở cho mỗi người mỗi đêm không được bao gồm trong giá và cần phải trả tại tài sản. Đối với những khách lưu trú ở Osaka, thuế này sẽ chỉ áp dụng cho các kỳ nghỉ bắt đầu vào và sau ngày 1 tháng 1 năm 2017.