เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ เท่ากับท่านยอมรับการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านตามที่เราได้ระบุไว้ใน นโยบายคุกกี้.
จองทันที
 • 36850247

Party Plans at Toukaen

Party 120 mins(L.O.90 mind)・All-you-can-drink Included

36850245
Touka Course (20000 JPY per person without tax)
 • Appetizer
 • Snapper sashimi
 • Simmered shark's fin
 • Beijing duck
 • Simmered Ise shrimp with chilli sauce
 • Beef meat with black pepper sauce
 • Steaming abalone with melon sauce
 • Chinese Chimaki

Suiren Course 4500 JPY per person (Tax included)
 • Assorted three kinds of appetizers
 • Deep-fried chicken with special sauce
 • Stir-fried shrimp and egg
 • Pork stir-fry with miso sauce wrapped with bread
 • Sake-Steamed Clams Chinese style
 • Crab and lettuce fried rice
 • Today's dessert

Shiran Course 5500 JPY per person (Tax included)
 • Assorted 5 kinds of appetizers
 • Deep-fried chicken with bread
 • Chilli sauce with shrimp and squid
 • Stir-fry beef with black beans
 • Sake-Steamed Clams Chinese style
 • Sweet and sour pork with black vinegar sauce
 • Crab and lettuce fried rice
 • Today's dessert

Botan Course 7000 JPY per person (Tax included)
 • Chinese-style appetizers
 • Snapper sashimi - Chinese style
 • Deep-fried chicken with bread
 • Chilli sauce with shrimp and squid
 • Deep fried shrimp dumplings
 • Stir-fry beef with black beans
 • Seafood wrapped with lettuce
 • Sweet and sour pork with black vinegar sauce
 • Crab and lettuce fried rice
 • Today's dessert

*Images are for illustration purposes.